Leu, Agnes, Prof. Dr. iur.

Agnes Leu

PositionProgrammleiterin Young Carers Research
OrganisationCareum Forschung, Forschungsinstitut der Kalaidos FH Gesundheit
ThemengebietGesundheit, Rechtslehre